Chào mừng bạn đến với CTY TNHH BẢO VỆ PHƯƠNG TRỜI 24
Dịch vụ >> Dịch vụ giám sát
Trong thời đại phát triển ngày nay, chúng ta luôn bộn bề chạy theo cuộc sống kiêm tiền, đôi khi chúng ta xao lãng đi những vấn đề mà khi xảy ra đó cũng là những vấn đề cấp thiết đi đôi với cuộc sống mỗi người.
Dịch vụ Thông tin, dẫn đường, giám sát (Communication, Navigation, Surveillance - CNS) là một trong năm dịch vụ công ích mà Tổng công ty Quản lý bay cung cấp cho các chuyến bay đi/ đến các sân bay của Việt Nam và các chuyến bay quá cảnh qua vùng thông báo bay của Việt Nam. CNS đóng vai trò quan trọng vì đây chính là những phương tiện để thực hiện liên lạc giữa người lái và kiểm soát viên không lưu. Có thể nói rằng quản lý không lưu không thể tồn tại nếu không có công nghệ CNS.